Prednášky, workshopy, aktivity

Príležitosť pre jemný sociálny kontakt s deťmi (malá skupina, jemné podnety a sprievod rodiča). Deti sa hrajú, s rodičom, popri deťoch, či s deťmi, podľa veku a chuti.

Montessori hernička sa uskutoční každý pondelok od 10:00 - 11:00 v Makoviciach. Poplatok za herničku je 3 eur.