O nás

Komunitné centrum Makovice zastrešuje občianske združenie Modrá sova, založené v roku 2012, ktoré aplikuje princípy trvalo udržateľného spôsobu života. V rámci Makovíc prevádzkujeme vegetariánsku reštauráciu a kaviareň, zameranú aj na varenie podľa potravinových intolerancií. Založili sme Lesný klubík Makovičky, Knižnicu vecí, Verejnú dielňu, Ihrisko pri potoku či Bosonohý chodník a neustále prinášame množstvo zaujímavých podujatí pre verejnosť v Stupave a okolí.

  • vytvárame jedinečné sociálne vzťahy založené na pomoci, výmene,spolupráci a dôvere
  • prispievame k rozvoju miestnych komunít, miestnej ekonomiky a sebestačnosti
  • podporujeme aktivizmus a iniciatívu vychádzajúce z prostredia komunity a venujeme sa alternatívnemu vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých