vaša podpora

Aj vďaka vašim dvom percentám rozvíjame prostredie okolo nás

Vaša finančná podpora prostredníctvom 2 % nám pomôže vytvárať príjemnejší priestor pre učenie sa a zdieľanie skúseností z oblasti životného prostredia, trvalo udržateľného životného štýlu a rešpektujúcich rodinných vzťahov.

Aj vďaka 2 % a grantom sa môžete zúčastňovať seminárov, workshopov či školení pre rodiny, deti a verejnosť z oblasti ekológie, rozvoja manuálnych zručností, zvyšovania rodičovských kompetencií alebo less waste životného štýlu.

AKO NA TO, ak ste zamestnanec?

 • Najneskôr do 15 2. 2021 požiadať svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyplnením bodu VII v Žiadosti: "Žiadam - nežiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)." (prečiarknutím slova "nežiadam")
 • Čakať, kým prídu papiere :)
 • Z Potvrdenia zistiť údaje:

- Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)

- Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)

- Vypočítať si 2% resp. 3% (v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku "odpracovali" aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie) zo zaplatených daní, viac informácií nájdete TU

 • Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane 
 • Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 31.3.2021 na príslušný daňový úrad. Daňový úrad prislúchajúci k vášmu bydlisku možno zistiť na stránkach Daňového riaditeľstva SR.
 • Hotovo. Ďakujeme Vám!

AKO NA TO, ak ste živnostník alebo firma?

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €
 • Viac informácií, kedy 1,% alebo 2% nájdete TU
 • Zistite si, akej sume zodpovedajú 1% (resp. 2%) z vašich zaplatených daní
 • Sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje Modrej Sovy, o.z.:

- IČO: 42262771

- SID: nie je potrebné 

- Právna forma: Občianske združenie 

- Názov: Modrá sova, o.z.

- Sídlo: Park 1, 900 31 Stupava

 • Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!