vaša podpora 2%

Aj vďaka vašim dvom percentám rozvíjame prostredie okolo nás

Vaša finančná podpora prostredníctvom 2 % nám pomôže vytvárať príjemnejší priestor pre učenie sa a zdieľanie skúseností z oblasti životného prostredia, trvalo udržateľného životného štýlu a rešpektujúcich rodinných vzťahov.

Aj vďaka nim mohli Makovice a občianske združenie Modrá Sova prečkať pandémiu, zotrvať v organizácii podujatí, pokračovať v prevádzke vegetariánskej kuchyne či detského lesného klubu Makovičky.

Ak sa rozhodnete nás touto cestou podporiť aj tento rok, plánujeme takto získané financie investovať napríklad do:

☺školení, workshopov a podujatí pre malých aj veľkých

☼ zveľadenia okolia v blízkosti Makovíc

☺zriadenia a vybavenia outdoorového športoviska pre väčšie deti

☼prestrešenie časti terasy, vďaka čomu získame ďalší priestor pre tábory, krúžky, oslavy

AKO NA TO, ak ste zamestnanec?

 • Najneskôr do 15 2. 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023
 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyplnením bodu VII v Žiadosti: "Žiadam - nežiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)." (prečiarknutím slova "nežiadam")
 • Z Potvrdenia si potom viete zistiť údaje:

- Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)

- Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)

- Vypočítať si 2% resp. 3% (v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku "odpracovali" aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie) zo zaplatených daní. 

Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane 

 • Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie spolu s Vyhlásením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2024 na ktorýkoľvek daňový úrad, prípadne využite na podanie elektronickú komunikáciu s finančnou správou 
 • Daňový úrad prislúchajúci k vášmu bydlisku možno zistiť na stránkach Daňového riaditeľstva SR.
 • Poteší nás, ak nám dáte vedieť, že ste nám poslali 2% či 3% práve Vy.
  Ak súhlasíte, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (uvidíme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu ). 

Hotovo. Ďakujeme Vám!

AKO NA TO, ak ste živnostník alebo firma?

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €
 • Viac informácií, kedy 1,% alebo 2% nájdete TU
 • Zistite si, akej sume zodpovedajú 1% (resp. 2%) z vašich zaplatených daní
 • Sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje Modrej Sovy, o.z.:

- IČO: 42262771

- SID: nie je potrebné 

- Právna forma: Občianske združenie 

- Názov: Modrá sova, o.z.

- Sídlo: Park 1, 900 31 Stupava

 • Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!